Ground Heights

הרכב ישראתיופי היוצר שילוב בין השפה והמקצבים המסורתיים מאתיופיה לבין מוזיקה עכשיוית ומודנית – שילוב היוצר תחושה אותנטית וחדשנית!
גראונד הייטס הבינו את העוצמה שביצירת שירים מקוריים באמהרית אשר משמיעים את קולם של הדור הצעיר של בני העדה אשר להם שאיפות לשמר את תרבות הבית ולהצמיח ממנה מקוריות אמנותית והצגת השפה והתרבות מאתיופיה כתרבות חזקה.
גראונד הייטס לא חוששים להתעמת עם המקצבים המורכבים מאתיופיה, לתת להם נפח מודרני ולהנגיש אותם עבור קהל מערבי! הופעה שכולה חגיגה צבעונית!